:::

မည်မျှပင်အလုပ်ရှုပ်နေပါစေ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးအိမ်သားများ၏ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်ရန် မမေ့ပါနှင့်။

Label
Location
မည်မျှပင်အလုပ်ရှုပ်နေပါစေ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးအိမ်သားများ၏ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်ရန် မမေ့ပါနှင့်။
မည်မျှပင်အလုပ်ရှုပ်နေပါစေ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးအိမ်သားများ၏ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်ရန် မမေ့ပါနှင့်။
Hit : 78
Date : 2017/12/28
Updated : 2017/12/28 上午 11:13:00

အောက်ဖော်ပြပါ အစိုးရဘတ်ဂျက်ဖြင့် တုပ်ကွေးကာ
ကွယ်ဆေးထိုးရန် ကိုက်ညီသူများ ကာကွယ်ဆေးမြန်
မြန်ထိုးကြပါ။
၁။ ကိုယ်ဝန်သည်နှင့်ခြောက်လအတွင်း သားဖွားထား
သောမိဘများ
၂။ မူကြိုကျောင်းမှစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းများနှင့်
စောင့်ရှောက်ရေးဌာနများမှဝန်ထမ်းများ
၃။ အသက်(၅၀) အထက်လူကြီးများ
၄။ အသက်(၆)လအထက် (၁၈)နှစ်အောက်ကလေး၊ လူငယ်များ
၅။ အသက်(၅၀)အောက် အန္တရာယ်မြင့်သောနာတာ
ရှည်ရောဂါသည်များ (သို့)ခန္ဓာကိုယ်၏ အလေးချိန်
နှင့်အရပ်အမြင့်၏ ဆက်စပ်မှုကို ဖော်ပြသောညွှန်
ကိန်း BMI≧30 ရှိသောအဝလွန်သူများ၊ ရှားပါးရောဂါ
သည်များနှင့်ကြီးလေးသောဒဏ်ရာ၊ ရောဂါရှိသူများ

တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ဖွားမှုလျှော့နည်းစေရန်နှင့်
ပြည်သူများ၏ကျန်းမာရေးကို အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်း
သိမ်းပေးရန်အတွက် ဤကာကွယ်ဆေးစီမံကိန်းဆိုင်
ရာသတင်းများကို နန်ထိုမြို့နယ်အစိုးရ ကျန်းမာရေး
ဝန်ကြီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်
တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။

Was this information helpful? Yes    No