:::

နန်ထိုမြို့နယ်ရှိ ဒဏ်ရာများကိုစစ်ဆေးပြီး သက်သေအထောက်အထားများ စုဆောင်းပေးသော တာဝန်ခံဆေးရုံ

Label
Location
Hit : 70
Date : 2017/12/28
Updated : 2017/12/28 上午 11:11:00

အကယ်၍ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုခံရခြင်း၊ မု
ဒိမ်းကျင့်ခံရခြင်း ကိစ္စများဖြစ်ခဲ့ပါက နောက်နောင်တ
ရားစွဲဆိုရန်အတွက် သက်သေအထောက်အထားများ
ပြနိုင်ရန် ဆေးရုံသို့အမြန်သွား၍ ပြသင့်သည်။ နန်ထို
မြို့နယ်တွင် ဒဏ်ရာများကိုစစ်ဆေးပြီး သက်သေအ
ထောက်အထားများ စုဆောင်းပေးသောဆေးရုံ(6) ရုံ
ရှိပြီး ဤဆေးရုံများ၏အရေးပေါ်ခန်း (သို့)ကုသခန်း
များ၏ သိသာသောနေရာများတွင် ကုသမှုလုပ်စဉ်များ
ကိုသင်ကြားပေးသော စာစောင်များကပ်ထားသည်။ လျင်မြန်စွာပြန်လည်ကောင်းလာစေရန် ဆရာဝန်ရည်
ညွှန်းသောဌာနသို့ သွားရောက်ပြသပါ။ ပြန်လာကြည့်
ခိုင်းပါက ပြန်လာပြသပြီး နောက်ဆက်တွဲကုသမှုများ
ကို ခံယူပါ။ အသေးစိပ်သတင်းကို နန်ထိုမြို့နယ်အစိုး
ရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်
တွင် ရှာဖွေ
ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No