:::

Chuyên mục cư dân mới Trung tâm phòng chống ma túy Nam Đầu

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNantou County Government
Lượt : 95
Ngày : 2017/12/28
Cập nhật : 2017/12/28 上午 10:49:00

Nếu bạn có bất cứ vấn đề nào liên quan đến ma túy, có thể gọi “0800-770885”.

Bạn cũng có thể tải phiên bản ngôn ngữ dưới đây để tìm hiểu và tư vấn
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT VÀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY HUYỆN NANTOU

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không