:::

Đường dây phục vụ chăm sóc lâu dài 1966 chính thức khai thông

nhãn
vị trí
Đường dây phục vụ chăm sóc lâu dài 1966 chính thức khai thông
Đường dây phục vụ chăm sóc lâu dài 1966 chính thức khai thông
Lượt : 94
Ngày : 2017/12/28
Cập nhật : 2018/3/22 下午 04:05:00

Để cung cấp quầy giải quyết một cửa tiện lợi về chăm sóc lâu dài, Bộ Phúc Lợi Y tế đặc biệt thiết lập “Đường dây phục vụ chăm sóc lâu dài 1966” dễ nhớ, 5 phút đầu miễn phí gọi điện thoại. Chỉ cần người dân phù hợp tư cách xin, Trung tâm chăm sóc sẽ cử chuyên viên quản lý chăm sóc đến nhà thực hiện đánh giá, tùy theo nhu cầu cung cấp phục vụ chăm sóc lâu dài phù hợp từng người.

Dân chúng gọi đường dây phục vụ chăm sóc lâu dài 1966, có thể thông qua danh mục lựa chọn ngôn ngữ tương tác, sau khi lựa chọn loại ngôn ngữ, loại khu vực và loại huyện thị, đăng ký phục vụ chăm sóc lâu dài tại địa phương cho bạn bè người thân hoặc người cao tuổi sống ở huyện thị khác, cho dù không ở bên cạnh người cao tuổi, nhưng vẫn có thể dành cho họ sự quan tâm.

Thời gian phục vụ : Giờ hành chính thứ 2 đến thứ 6 (8h30 đến 12h, 13:30 đến 17:30)

Phương thức gọi: điện thoại di động hoặc điện thoại nội thành đều có thể trực tiếp quay 1966, 5 phút đầu miễn phí.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không