:::

ကောင်းရှုံမြို့ကန်းရှမ်းဒေသ နိုင်ငံသားသစ်မိသားစုများ၏ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ

Label
Location
Hit : 70
Date : 2017/12/25
Updated : 2017/12/25 上午 11:49:00

ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံရှိသော လူမှုကွန်ယက်ကို တုန့်ပြန်
သည့်အနေဖြင့် ကောင်းရှုံမြို့အစိုးရမှ ကန်းရှမ်းနိုင်ငံသား
သစ်မိသားစုများ၏ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ထူထောင်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံသားသစ်များ ထိုင်ဝမ်တွင်နေသားကျစေရန် ဝန်ဆောင်
မှုအမျိုးမျိုးဖြစ်သော။ ။ နေသားကျစေရန်ကူညီမှုသင်တန်း၊
တရုတ်စာတတ်မြောက်ရေးသင်တန်း၊ သားသမီးထိန်းသိမ်း
ဆုံးမရေးနှင့်မိသားစုအစီအစဉ်များ၊ ရပ်ရွာတွင်းကလေးသူ
ငယ်ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း၊ ဘက်စုံယဉ်ကျေးမှုတိုးချဲ့ရေးအ
စီအစဉ်၊ ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးတိုးချဲ့ပြန့်ပွားခြင်း၊ မေးမြန်း
အကြံပြုဖုန်းလိုင်း အစရှိသည်တို့ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။

ဝန်ဆောင်ချိန်။ ။ တနင်္လာမှသောကြာ 8:00-17:30၊
စနေနေ့ 9:00-17:00

ဝန်ဆောင်မှုဖုန်းလိုင်း။ ။ 07-6232132

Was this information helpful? Yes    No