:::

Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới Cương Sơn thành phố Cao Hùng

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuKaohsiung City Government
Lượt : 132
Ngày : 2017/12/25
Cập nhật : 2017/12/25 上午 11:39:00

Nhằm thích ứng với xã hội đa nguyên văn hóa, chính quyền thành phố Cao Hùng thành lập Trung tâm phục vụ gia đinh cư dân mới Cương Sơn, cung cấp các phục vụ thích ứng cuộc sống dành cho gia đình cư dân mới; lớp phụ đạo thích ứng cuộc sống, Lớp học chữ tiếng Trung, Giáo dục thiên chức làm cha mẹ và hoạt động cha mẹ với con cái, Lớp phục vụ cộng đồng dành cho trẻ em, hoạt động thúc đẩy văn hóa đa nguyên, thúc đẩy tuyên truyền giao lưu văn hóa, đường dây tư vấn.

Thời gian phục vụ: Thứ 2 đến thứ 6 8:00-17:30, thứ 7: 9:00-17:00

線Đường dây phục vụ:07-6232132

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không