:::

ศูนย์ให้บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ กังซัน เมืองเกาสง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลKaohsiung City Government
ตี : 132
วันที่ : 2017/12/25
อัปเดต : 2017/12/25 上午 11:34:00

เพื่อตอบสนองความต้องการทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย รัฐบาลเมืองเกาสงจึงได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองกังซัน เพื่อให้บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในการปรับตัวให้คุ้นชินกับการดำเนินชีวิตได้ โดยมี:ห้องเรียนเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิต หลักสูตรสอนอ่านภาษาจีน ห้องเรียนให้ความรู้ผู้ปกครองและกิจกรรมครอบครัว ห้องเรียนบริการเด็กในหมู่บ้าน กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และสายด่วนให้คำปรึกษา

ช่วงเวลาให้บริการ:วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00-17:30 วันเสาร์ 9:00-17:00
สายด่วนให้บริการ:07-6232132

Was this information helpful? Yes    No