:::
ကောင်းရှုံမြို့“နယ်စည်းမခွဲရောဂါကာကွယ်ရေး-နိုင်ငံသား သစ်များ မွေးရပ်မြေကို စိ်တ်ချစွာပြန်နိုင်ရေးစီမံကိန်း”

ကောင်းရှုံမြို့“နယ်စည်းမခွဲရောဂါကာကွယ်ရေး-နိုင်ငံသား သစ်များ မွေးရပ်မြေကို စိ်တ်ချစွာပြန်နိုင်ရေးစီမံကိန်း”

2017/6/22

နိုင်ငံသားသစ်များ မိမိရဲ့မွေးရပ်မြေကိုမပြန်မီ(၅)ရက်အလိုတွင် ကောင်းရှုံမြို့ကျန်း......

အလုပ်ရှာရာမှာ၊ကိုယ်ပိုင်စီးပွားလုပ်ရာမှာ သိထားသင့်တဲ့နည်းလမ်းများ

အလုပ်ရှာရာမှာ၊ကိုယ်ပိုင်စီးပွားလုပ်ရာမှာ သိထားသင့်တဲ့နည်းလမ်းများ

2017/6/13

      ထိုင်ဝမ်ကိုရောက်လာတဲ့နိုင်ငံသားသစ်တော်တော်များများဟာ အိမ်သုံးစရိတ်ကိုကူရှာ......

新住民生活輔導圖片

နုိင္ငံသားသစ္စား၀တ္ေနေရးလမ္းညႊန္ခ်က္

စား၀တ္ေနေရးလိုက္ေလ်ွာညီေထြနိုင္ရန္ွကူညီလမ္းညႊန္ခ်က္

နိုင္ငံသားသစ္ ထိုင္၀မ္တြင္လိုက္ေလွ်ာညီေထြစြာေနထိုင္နုိင္ရန္ အစိုးရမွ ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ိဳးစံုဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ေနထိုင္ေရး၊ ေဒသဓေလ့ထံုးစံ၊ အလုပ္အကိုင္ရယူရန္၊ ပညာေရး၊ အေျခခံအခြင့္အေရး စသည့္အသံုး၀င္ေသာသင္တန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးပါရွိသည္။ မိသားစု၀န္ေဆာင္မႈစင္တာနွင့္၀ဘ္ဆိုက္ကို ေနရာတကာတည္ေထာင္ထားၿပီး
လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအင္အားျဖင့္ေစာင့္ေရွာက္ကူညီ္မႈ၊ တရားဥပေဒစံုစမ္းေမးျမန္းရန္၊ မိဘအုပ္ထိန္းမႈနည္းပညာ၊ အလုပ္အကိုင္ရရန္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသည္။ လက္ေတြ႔စြမ္းအားျဖင့္ နိုင္ငံသားသစ္မိသားစုအားပံ့ပိုးေပးမည္။

ပညာေရးနွင့္ေလ့လာေရးဘက္စံုသင္ယူေလ့လာေရး၊ တစ္သက္တာတိုးတက္မႈ

ေဒဓဆိုင္ရာအစိုးရမွ မူလတန္း/အလယ္တန္းစာသင္ေက်ာင္း၊ နိုင္ငံသားသစ္ေလ့က်င့္ေရးစင္တာ၊ ကြန္ျမဴနတီေကာလိပ္တြင္ ေလ့က်င့္သင္ယူနိုင္ရန္ သင္တန္းမ်ားစြာဖြင့္လွစ္ထားသည္။
နိုင္ငံသားသစ္နွင့္သားသမီးအား အဆက္မျပတ္ကူညီေစာင့္ေရွာက္နိုင္ရန္ နိုင္ငံသားသစ္ရိုးရာဘာသာစကားေလ့လာသင္ယူျခင္းအား ျမစ္တြယ္ခုိင္မာေအာင္ ပညာေရးျဖင့္လမ္းညႊန္တိုက္တြန္းထားမည္။

培力與就業圖片

ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေရးနွင့္လုပ္ကိုင္္ေရး

အလုပ္အကိုင္ေလ့က်င့္ၿပိဳးေထာင္ေရးနွင့္လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

ေနထိုင္ခြင့္၊ ေရရွည္ေနထိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ရရွိေသာနိုင္ငံသားသစ္မ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္တင္ရန္၊ နိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ရွိရန္ မလိုအပ္ပဲ ထုိင္၀မ္တြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္သည္။ အလုပ္လုပ္လိုေသာနိုင္ငံသားသစ္အား အစိုးရမွ အသက္ေမႊး၀မ္းေၾကာင္းသင္တန္း၊ အလုပ္ရွာေဖြ၀န္ေဆာင္မႈနွင့္ နည္းပညာအရည္အခ်င္းစမ္းသပ္မႈမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ အလုပ္စြမ္းရည္ျမွင့္တက္ၿပီး အလုပ္လွ်င္ျမန္စြာရရွိရန္ကူညီေပးမည္။

က်န္းမာေရးနွင့္လူမႈဖူလုံေရးက်န္းမာေရးသည္ ဘ၀ေနထိုင္မႈအားလုံး၏အေျခခံဆံုးအရာျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံက ျပည္သူမ်ား က်န္းမာေရးအာမခံ၏ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္၌ က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ေသာဘ၀ျဖင့္ေနထိုင္နိုင္ၿပီး အဖ်ားေရာဂါေၾကာင့္ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္မည့္အေျခအေနမွကင္းေ၀းရန္ေမွ်ာ္လင့္သည္။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး ကေလးမေမြးခင္စစ္ေဆးမႈ က်န္းမာေစာင့္ေရွာက္မႈမွအစ ေမြးခါစကေလးကာကြယ္ေဆးထိုးရန္အထိ ေဆး၀ါးကုသမႈအကူအညီနွင့္ေကာင္းက်ိဳးမ်ားအား နိုင္ငံသားသစ္မ်ား ထိုင္၀မ္တြင္ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္နိုင္ရန္အတြက္ အာမခံခ်က္အျဖစ္ေပးပါသည္။