Line QR Code
ចំពោះវេបសាយខ្លឹមសារសេវាកម្មនិងពត៌មានដែលទាក់ទងការលើកកំពស់បណ្តុះបណ្តាលប្រជាជនចំនូលថ្មី
:::
សកម្មភាពចាប់ឆ្នោតក្នុងហាងលក់ទំនិញមិត្តភាពនៅក្រុងតៃចុង

សកម្មភាពចាប់ឆ្នោតក្នុងហាងលក់ទំនិញមិត្តភាពនៅក្រុងតៃចុង

2018/1/19

ពេលវេលា ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី31 ខែមិនា ឆ្នាំ2018ទីកន្លែង ៖ ......

[ប្រធានបទអប់រំ] រស់ដល់ចាស់ រៀនដល់ចាស់ រៀនវិជ្ជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនចេះដឹងច្រើន

[ប្រធានបទអប់រំ] រស់ដល់ចាស់ រៀនដល់ចាស់ រៀនវិជ្ជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនចេះដឹងច្រើន

2018/1/19

ចន្លោះភាសាគឹជាឧបសគ្គធំជាងគេដែលប្រជាជនចំនូលថ្មីទើបមកដល់តៃវ៉ាន់ តាមរយៈកា......

ខេត្តណានធោ 「សិក្ខាសាលាអប់រំជាមូលដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យសម័យទី១ប្រចាំឆ្នាំ2018」

ខេត្តណានធោ 「សិក្ខាសាលាអប់រំជាមូលដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យសម័យទី១ប្រចាំឆ្នាំ2018」

2018/1/17

មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសម្រាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅខេត្ត ណានធោនឹងបើក「សិក្ខាសាលាអ......

新住民生活輔導圖片

ការប្រឹក្សាយោលបល់ពីជីវភាពចំពោះប្រជាជនចំណូលថ្មី

ការប្រឹក្សាយោលបល់និងជំនួយចំពោះប្រជាជនចំណូលថ្មី

ដើម្បីជួយអោយប្រជាជនចំណូលថ្មីងាយនឹងសំរបខ្លួនក្នុងជីវភាព​​​​ ​រដ្ឋាភិបាលបានបើកថ្នាក់សិក្សាជាច្រើនមានថ្នាក់សំរបខ្លួនក្នុងជីវភាពរស់នៅ​​​ ​គ្របដណ្តប់​ក្នុងជីវភាពរស់នៅ​​​​​ ​​​អរិយធម៌នៅតំបន់ ​ទទួលបានការងារ ​អប់រំ សិទ្ធិ​ជាមូលដ្ឋាន....ដូចជា​វគ្គសិក្សា​ជាក់ស្តែង​ជាច្រើន។
មជ្ឈមណ្ឌលបំរើសេវាកម្មគ្រួសារនិងវេបសាយមានបង្កើតធ្វើឡើងនៅគ្រប់តំបន់ ការជំនួយយកចិត្តទុកដាក់ផ្តល់កំលាំងដោយ​សហគមន៍​ សាកសួរអំពីច្បាប់តុលាការ ​ការអប់រំ​របស់ឪពុកម្តាយ​, ជំនួយ​ការងារ ​កម្លាំង​ពិតប្រាកដ​ក្នុងការគាំទ្រដល់ប្រជាជនចំណូលថ្មី

ការអប់រំនិងការរៀនសូត្យ ការរៀនសូត្រ​ច្រើនចំរុះ, កើនចំណេះឡើង​ពេញមួយជីវិត

រដ្ឋាភិបាលនៅគ្រប់តំនប់បានបង្កើតថ្នាក់រៀន​បំពេញបន្ថែមមាននៅតាម​សាលា​បឋមសិក្សា អនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យជាតិ​ ​មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាប្រជាជនចំណូលថ្មី ​មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍​បាន​ផ្តល់ជូនវគ្គសិក្សា​ជាច្រើន ផ្តល់នូវ​បណ្តាញ​រៀនសូត្រ​ច្រើន​​ ។
​នឹងបន្តការគាំទ្រចំពោះប្រជាជនចំណូលថ្មីនិង​កូនរបស់ពួកគេ ​លើកកម្ពស់ការអប់រំ​និងការផ្តល់ប្រឹក្សា

​ដើម្បីឱ្យភាសាកំណើតប្រជាជនចំណូលថ្មី​រៀនសូត្រ​ចាក់ឫចុះក្រោម។
培力與就業圖片

បណ្តុះបណ្តាលនិងការងារ

ការបណ្តុះបណ្តាលនិង​ការការពារ​សិទិ្ធ​ការងារ

ប្រជាជនចំណូលថ្មីគ្រាន់តែទទួលបានសិទ្ធស្នាក់នៅ សិទ្ធរស់នៅជារៀងរហូត​រឺ ​អ្នកតាំងទីលំនៅ មិនចំបាច់ស្នើរសុំប័ណ្ណសិទ្ធធ្វើការទេ ​មិនចាំបាច់មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​, ក៏​អាចធ្វើការនៅ​តៃវ៉ាន់បានដែរ។
ចំពោះប្រជាជនចំណូលថ្មីមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការ រដ្ឋាភិបាលមានផ្តល់បើកថ្នាក់សិក្សាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជិវ ​មាន​សេវាកម្មធ្វើតេស្តជំនាញនិង​អាជីពការងារ ​ ​ជំនួយ​ធ្វើឱ្យជំនាញប្រសើរឡើង​ ​យ៉ាងឆាប់រហ័សទទួលបានការងារ។

សុខភាពនិង​សុខុមាលភាព ការរស់នៅ​ដែលមានសុខភាពល្អ​គឺជាមូលដ្ឋាន​សម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាង

ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពប្រជាជនទូរទៅ​សង្ឃឹមថា​ប្រជាជនដែលទទួលបាន​ទទួលបាន​ការរស់នៅ​ដែលមាន​សុខភាពល្អ​នៅក្រោម​ជំរកការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ​ជៀសវាងការ​មានជំងឺនិង​ទុក្ខលំបាក​ភាពក្រីក្រ។
ចាប់ពីការត្រួតពិនិត្យ​ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមុនពេលសម្រាល​ការថែទាំសុខភាពទៅការ​ចាក់ថ្នាំបង្ការ​រទារកដែលទើបនឹងកើត​ ​ផ្តល់ជំនួយ​វេជ្ជសាស្រ្ត​និងសុខុមាលភាពដោយមួយកម្រងធ្វើអោយប្រជាជនចំណូល​ថ្មី​ដែលរស់នៅក្នុង​តៃវ៉ាន់ទទួលបានការការពារ​ដែលមានគុណភាព​កាន់តែច្រើន។